Optimera kraften i din ledningsgrupp

Är du i en ledningsgrupp som vill optimera alla sina olika styrkor utan att krångla till det, fastna eller splittras inom teamet?

I vilket format vill du påbörja optimeringen av er ledningsgrupp?

Jag har hjälpt många fantastiska personer

Pernilla specialiserar sig på att förbättra teamets prestationer genom att förstå individuella styrkor och främja förtroende. Hennes unika metoder bidrar till långsiktig framgång och tillväxt, för små team till stora företag. Att investera i hennes expertis hjälper företag att skala upp effektivt och förbättra deras resultat. Det finns en kostnad för att INTE arbeta med de bästa, investera i dina medarbetare och medmänniskor, lägg ditt förtroende hos Pernilla och se din hela värld växa.

Michael Giuliano

President & Chairman of the Board, ICONIQ, Ohio

“Jag har nu en helt annan förståelse och ett medvetet språk för helt nya sätt att mötas. Förståelse är ordet! “

Andreas Frisk

Andreas Frisk

VD för Secor

”Pernilla är oerhört påläst och inspirerande. Hon är otroligt pedagogisk, varm och lyhörd person. Genom att ha gått ledarskapsutveckling hos Pernilla så har jag fått med mig nya verktyg i mitt ledarskap som jag har otroligt stor nytta av.”

Tina Björk

Tina Björk

Rektor

”Pernilla är sann varje minut vilket inspirerar mig och gör mig modigare. Mina allra bästa rekommendationer”

Kim Sandberg

Kim Sandberg

Chef för Handels A-kassa

Konsten att leda genom människor

Olika sätt att tänka och fungera är vår gemensamt största styrka — när vi vet hur vi navigerar olikheterna.

Enastående ledare förstår vikten av att inte stanna vid att endast leda människor, utan leda genom människor. Modernt ledarskap bygger på att få varje individ att känna sig värdefull genom att anpassa kommunikationen så att den frigör kraft och skapar meningsfullhet. Det kräver en lyhörd och empatisk ledare som kan hantera mångfald och skapa gemensamma beröringspunkter. Genom att frigöra och ta tillvara medarbetarnas unika styrkor, förmågor och perspektiv, främjas en inkluderande arbetskultur där olikheter ses som tillgångar. Detta leder till välfungerande team och hållbara framgångar genom ett ledarskap som engagerar och förenar.

Är du redo att transformera ditt ledarskap och teamet?

Kontaktuppgifter

pernilla@hyl.se

‭070-566 78 89‬