Pernilla S Corizza

Konsten att
leda genom människor

Några av mina tidigare samspel

Olika sätt att tänka och fungera är vår gemensamt största styrka

Olika sätt att tänka och fungera är vår gemensamt största styrka

När du vet hur du navigerar olikheterna.

Det mesta går att tratta ned till att människor möter människor. Därför handlar ett modernt ledarskap om mer än att leda människor, det handlar om att leda genom människor. Leda så att var och en upplever att det är värt att engagera sig, värt att ta eget ansvar och värt att bidra med egen insats för helhetens bästa. Även när det är ansträngande.

Genom att väcka inre motivation och kommunicera på sätt som resonerar med människornas värderingar, frigörs den dolda kraften som leder till välbefinnande och resultat. När var och en känner att deras bidrag är värdefullt och meningsfullt, blir de motiverade att arbeta mot gemensamma mål.

I en komplex tid, där olikheter kan skapa konflikter, utmanas ledarskapet att skapa värde för varje individ i teamet. Människor har olika sätt att tänka och fungera, och deras tolkningsfilter kan skapa olika syn på vad som är värdefullt och meningsfullt. Det kräver en lyhörd och empatisk ledare som kan navigera framgångsrikt genom mångfalden av perspektiv och hitta gemensamma beröringspunkter.

Genom att frigöra den redan befintliga kraften hos individer och ta tillvara på deras unika kompetenser och erfarenheter, kan ledarskapet skapa välfungerande team och organisationer. Det handlar om att skapa en inkluderande kultur där olikheter ses som en tillgång snarare än ett hinder. Genom att fördjupa ledarskapet i att leda genom människor, öppnas helt nya möjligheter att maximera potentialen och uppnå hållbara framgångar tillsammans.

”Pernilla’s body of work spans the range of people and industries with a single common thread, winning people on winning teams. She is unmatched in this critically important aspect of performance as ”the how” is the most tuned ear to the highest level of precision which is key to top performance. Her methods are specific and purpose built because of this deep understanding of what makes people tick and how to maximize their individual abilities. When she unlocks that first piece the entire team can achieve a true multiplier effect that has direct bottom line results that last. The results last because people enjoyed working with each other and for each other and have a clear understanding of lasting success, not quick or temporary. Trust is established early and the people enjoy this method and have the endurance to scale over the long term of the company’s growth. When you want to build a foundation of strength that will help you go from 20 people to 20,000 people, $10 million to $100 million, you will be most fortunate to work with the go to in this area Pernilla, there is a cost of NOT working with the best, invest in your people, put your trust of the go to expert herself and watch your entire world grow.”