3

Vår organisation som helhet

Vårt stora tillsammans

I detta sista steg zoomar vi ut och arbetar med hela organisationens spelplan. Hur ser sammanhangen ut som alla era medarbetare befinner sig i? Varje teams sammanhang kopplat till det stora sammanhanget? Vilka normer råder? Resonerar dessa med önskade resultat för helheten? 

Här får ni omedelbar riktning för specifikt riktade insatser för helhetens bästa. 

I detta steg synliggörs också den komplexitet ledningsgruppen har att hantera som team, i och med att varje chef leder sitt eget team och har just sitt teams norm att hantera och ansvara för i sitt ledarskap.

Här blir det också tydligt att vissa av cheferna i ledningsgruppen själva ingår i sitt eget teams norm, medan andra chefer i ledningsgruppen leder team vars norm de själva avviker ifrån. Det betyder att cheferna har väldigt olika förutsättningar att leda sina respektive team. Den förståelsen är avgörande i det operativa arbetet när cheferna ska verkställa beslut.

Se video

Spela videoklipp